Přírodní památka Kurovický lom

Přírodní památka Kurovický lom, byla vyhlášena v roce 1999. Účelem vyhlášení přírodní památky je ochrana geologické a paleontologické lokality mezinárodního významu a ochrana lokality s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů.

Od obce Kurovice lom vzdálen cca 1,5 km. Čistá průsaková voda – vstup na vlastní nebezpečí.

  • Přírodní památka Kurovický lom

    76852 Kurovice
  • +420731490449
  • martinzelina@martinzelina.cz

Info

V okolí také najdete