Oslavy Dne české státnosti v Holešově & Den města Povážská Bystrica

  • Datum konání:27.9.2019 14:00 - 20:00
  • Organizátor:Město Holešov
  • Místo konání:nám. Dr. E. Beneše Holešov / kostel sv. Anny Holešov
  • WWW:www.holesov.info
Úvodní obrázek článku

Letošní oslavy Dne české státnosti zpestří projekt, který vznikl díky iniciativě partnerského města Povážská Bystrica. Pod záštitou primátora města, který se celé události taktéž zúčastní, proběhne Den Povážské Bystrice.

V pátek 27. září tak slavnost zahájíme ve 14 hodin na náměstí E. Beneše, kde během odpoledne vystoupí folklórní, taneční a pěvecké soubory jak z Povážské Bystrice, tak naše domácí. Naši slovenští sousedé nám přijedou představit ukázky řemesel z Pováží a přivezou k ochutnání regionální speciality.
Následovat bude tradiční mše svatá k poctě sv. Václava, která se ale letos uskuteční v kostele sv. Anny. Na tomtéž místě pak po mši svaté budou znít na počest sv. Václava tóny skladeb autorů J. Zacha, J. S. Bacha, H. Goodalliho a W. A. Mozarta v podání Holešovského komorního orchestru pod uměleckým vedením Iva Kurečky. Po loňském vzoru bude i letos na koncertě vybíráno dobrovolné vstupné, jehož výtěžek bude skrze sociální fond města použit na projekt Ježíškova vnoučata.

Program oslav:

14:00 - 17:00 / nám. Dr. E. Beneše / - folklórní, pěvecké a taneční soubory

  • Studnička, Moštenskí pajtáši, TS Stella, Teplanský Poniklec z Povážské Bystrice
  • Zrníčko, DPS Plamínek z Holešova

17:30 / kostel sv. Anny /

  • mše svatá k poctě sv. Václava

18:15 / kostel sv. Anny /

  • koncert Holešovského komorního orchestru na počest sv. Václava /um. vedoucí Ivo Kurečka/

Zazní skladby J. Zacha, J. S. Bacha, H. Goodalliho a W. A. Mozarta.

Vstupné zdarma, jste srdečně zváni!